Saturday, November 21, 2020

gwyliau yn karuizawa

Mae fy nhair merch yn Japan ar eu gwyliau yn Karuizawa, un o'r cyrchfannau twristiaid poblogaidd yn y mynyddoedd. Dalion nhw fws yn gynnar ddoe yn Tokyo, ac roedden nhw'n adrodd yn fyw eu siwrnai nes cyrraedd y llety, peth anhygoel i mi wedi meddwl! Dyma nhw ar gychwyn gwibdaith sydyn ar rikshaw.

No comments: