Friday, January 1, 2021

2021

Gwyn ei fyd pob un sy'n ofni'r Arglwydd 
ac yn rhodio yn ei ffyrdd.  (y Salmau 128:1)                                Blwyddyn Newydd Dda

No comments: