Tuesday, December 13, 2022

anrheg bresenoldeb


Mae pawb yn prysur brynu anrhegion yn yr adeg hon. Roeddwn i a'r teulu'n arfer rhoi anrhegion at ein gilydd (sawl yr un) bob Nadolig. Roedd yn braf gweld cyffro'r plant (hyd at eu hoedolaeth) wrth agor yr anrhegion. Penderfynon ni, fodd bynnag, beidio â'i wneud o flynyddoedd yn ôl. Yn lle, dan ni'n mwynhau'r cwmni, a chael pryd o fwyd yn llon. Enwodd fy merch hynaf hyn yn anrheg bresenoldeb. Syniad gwych ydy hi. Does angen treulio amser i feddwl am anrhegion, ond ymlacio wrth ymgasglu.

No comments: