Wednesday, December 7, 2022

beibl awdio


Dw i'n hoffi gwrando ar ddarlleniad y Beibl, ond heb gerddoriaeth yn y cefndir fel arfer. Des i ar draws hwn fodd bynnag, sef fersiwn newydd Brenin Iago, wedi'i ddramateiddio. Ces i fy synnu'n ei ffeindio'n dda iawn. Mae'n syniad gwych i wrando neu ddarllen y Beibl heb boeni am benodau weithiau hefyd. Cewch chi olwg gyffredinol o bob llyfr.

No comments: