Monday, December 12, 2022

golygfa'r geni

Cafodd fy mab ifancaf ran bugail yn ystod â noson o hwyl yn ei eglwys. Roedd o, ynghyd ag angylion, Mair, Joseff, milwyr Rhufeiniaid a Magi yn perfformio golygfa'r Geni. Aeth rhyw ddwy gant o bobl at yr eglwys, a mwynhau'r olygfa a bwyd da.

No comments: