Tuesday, December 20, 2022

neges y nadolig


Mae'n annhebygol i Iesu gael ei eni ym mis Rhagfyr oherwydd nad ydy'r bugeiliaid yn aros mewn cae gyda'u prudd yn ystod y gaeaf. Beth bynnag y traddodiad, y peth pwysicaf ydy bod yr hollalluog Dduw wedi dod i'r byd yn fabi bach, a chael ei eni mewn stabl hyd yn oed er mwyn achub y byd.
"Carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio รข mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol."

No comments: