Friday, December 9, 2022

teimlo'n hunanymwybodol

Dw i'n mwynhau cracio cnau hicori bob dydd. Mae'r tymor bron â gorffen, ond mae coeden y cymydog yn dal y ffrwyth ar y canghennau ac mae hi'n ei ollwng bob dydd. Dw i'n sicr bod y cymydog yn fy ngweld i o'i ffenestr yn casglu'r cnau ar y stryd o flaen ei dŷ! 

No comments: