Wednesday, December 14, 2022

y modd symlaf a rhataf

Dw i a'r gŵr newydd benderfynu ar drefniadau wedi i ni farw. Roedden ni'n bwriadu rhoi'n cyrff ni at drawsblaniad neu ymchwil meddygol o'r blaen. Siaradodd y gŵr â staff cartref angladd heddiw, fodd bynnag, a ffeindio pa mor gymhleth byddai'r gwaith papur i wneud hynny. Mae'n ymddangos bod y modd symlaf a rhataf ydy gadael popeth i gartref angladd. Byddwn ni'n anghofio am ein cynllun gwreiddiol. Bydd y staff yn gofalu am bopeth gan gynnwys y gwaith papur, trin y corff, amlosgiad, mynd â'r llwch at y fynwent filwrol gerllaw. Na fydd rhaid i'r teulu wneud dim byd ond cysylltu â'r staff. Na fyddwn ni eisiau angladd na seremoni atgoffa chwaith. 

No comments: