Thursday, December 22, 2022

cynnes braf

Mae storm aeaf arnon ni, wedi dyddiau o gyfnod cynnes. Daeth y mab ifancaf adref neithiwr yn hytrach na dydd Gwener wrth ei gwmni gau heddiw oherwydd y tywydd garw. Dan ni'n gynnes braf yn y tŷ fodd bynnag, gyda'n stôf llosgi coed ni. Diolch i'r ynni gwyrdd, hollol naturiol, organig ac adnewyddadwy.

No comments: