Monday, December 26, 2022

moddion ceffyl

Wedi dod adref am y tro cyntaf ers tair blynedd, cafodd fy ail ferch ei tharo gan Govid. Roedd hi'n ofnadwy o wael, ond ar ôl cymryd Ifermectin (gelwir yn foddion ceffyl gan rai,) dechreuodd wella'n gyflym. Mae hi'n teimlo'n ddigon gwell bellach i baentio hyd yn oed.

No comments: