Friday, February 10, 2023

cappucino

Dw i newydd ddarganfod bod llefrith soia'n dda i wneud cappuccino. Ffeindies y modd gorau i greu ewynnau hefyd - ysgwydwch lefrith cynnes mewn llestr wedi'i gau'n dynn. Mae hyn yn gweithio'n llawer gwell na'r offerynnau drud (ac eithrio un proffesiynol wrth gwrs.) Yr anfantais ydy bydd ewynnau'n diflannu'n gyflym!

No comments: