Saturday, February 18, 2023

coffi ysgafn

Roedd gen i eisiau sydyn ar goffi wedi ei baratoi gyda dŵr oer. Mae o'n hynod o boblogaidd yn barod, ond doeddwn i ddim yn bwrw sylw arno fo tan yn ddiweddar. Mae o'n ysgafn heb fod yn sur. Dw i ddim yn hoffi diod oer, ac felly bydda i'n ei gynhesu gyda llawer o lefrith soi. Mae'n hynod o hawdd ei baratoi ond yn drafferthus ei hidlo fodd bynnag. Bydda i eisiau bagiau rhwyll dafladwy fel hyn.

No comments: