Tuesday, February 14, 2023

lucca

Mae fy ail ferch yn Japan eisiau mynd i'r Eidal yn ystod ei gwyliau gwanwyn. Cafodd awydd hollol sydyn. (Roedd hi'n dysgu Saesneg i blant am dymor yno o'r blaen.) Mae hi eisiau dysgu Eidaleg ynghyd â darlunio y tro 'ma. Gofynnodd i mi am y cwrs Eidaleg a fynychais yn Lucca yn 2014. Dyma bori'r lluniau wrth gofio'r profiad braf a ges i. (y llun: cinio yn Sgwâr Puccini)

No comments: