Thursday, February 16, 2023

pothos

Cawson ni bothos gan ffrind ddoe. Doedd gynnon ni ddim planhigion yn y tŷ ers blynyddoedd. Doedd gen i ddim diddordeb. Braf gweld peth gwyrdd wedi'r cwbl. Mae'n ymddangos mai hynod o hawdd gofalu am bothos; planhigyn perffaith i mi!

No comments: