Friday, February 24, 2023

twll sydyn

Ymddangosodd dwll dan fondo yn sydyn. Does gen i syniad beth ydy'r achos. Efallai dim ond bod y tŷ yn heneiddio. Dyma i'r gŵr gau'r twll gyda thâp dwythell a masgio er mwyn atal rhyw anifeiliaid bach yn mynd i mewn a gwneud nyth.

No comments: