Saturday, February 11, 2023

llaw arth


Mae stondin coffi dros dro unigryw yn Osaka, Japan. Llaw arth sydd yn eich gweini. Pobl gydag ofn cyfathrebu sydd yn gweithio yno yn gwisgo maneg flewog. Cyfle iddyn nhw weithio heb orfodi siarad รข neb. Mae'r cwsmeriaid wrth eu boddau hefyd, yn enwedig plant. Syniad gwych.

No comments: