Wednesday, February 15, 2023

dim gwastraff

Dw i heb gael gwared ar y lint o'r peiriant sychu am sbel. Casglais gryn dipyn heddiw. Na thaflais o yn y bin sbwriel, ond yn y bag o frigau a chonau pinwydd yn y gornel. Defnyddir nhw i gynnau tân yn y stôf llosgi coed.

No comments: