Monday, February 27, 2023

corwynt

Aeth corwynt drwy Norman, Oklahoma lle oedd fy merch a'i gŵr yn arfer byw. (Maen nhw'n rentio eu tŷ bellach.) Cafodd y tai dros y stryd eu dinistrio'n llwyr tra bod y rhai ar ochr tŷ fy merch heb ddifrod. Mae'n dangos bod y bobl yn ddiogel, a bydd yr yswiriant yn talu dros y tai a gollon nhw, ond bydd yn gyfnod ofnadwy o galed am fisoedd.

No comments: