Wednesday, April 28, 2010

arch noa

Cafwyd hyd i weddillion arch Noa gan griw o archeolegwyr o Tseina a Thwrci!

Cewch chi weld rhagor o luniau yma. (Mae'r wefan yn y Tsieinëeg.)

No comments: