Tuesday, April 20, 2010

tudalen newydd

i fy merch 23 oed. Gadawodd hi am Japan ben bore i ddysgu Saesneg i oedolion a phlant am chwe mis. Symudodd hi o'i fflat ddyddiau'n ôl i ni gadw ei heiddo tra bydd hi i ffwrdd. Roedd hi wrthi'n rhoi trefn arno fo tan yn hwyr neithiwr ond rhaid gadael i ni (fi, i fod yn benodol) gwblhau'r gweddill. Ces i baned Gymraeg wedi gorffen y gwaith gynnau bach, a dyma sgrifennu pwt ar fy mlog.

Gobeithio na neith gwynt chwythu lludw'r llosgfynydd i gyfeiriad ei hawyren.

No comments: