Wednesday, April 7, 2010

mynd am dro


Roedd yr awyr yn wlyb a doedd dim gwynt y bore ma wedi'r glaw neithiwr. Dyma fynd am dro i gymryd mantais ar gyfle prin yn y gwanwyn. Roedd hi mor ffres ac roedd canu'r adar mor felys fel y mod i heb gyffwrdd â'r iPod yn fy mhoced.

"Yr oedd arnaf eisiau gweld a gweld, gweld y golygfeydd cyfarwydd a'r pethau cynefin a oedd yn newydd eto." Byddai Begw wedi cytuno â fi.

No comments: