Thursday, April 8, 2010

dant y llew


Maen nhw'n glws yn fy nhyb i ond mae'r gŵr yn mynnu bod rhaid cael gwared arnyn nhw o gwmpas ein tŷ ni. Gwaith y plant ydy eu chwynnu ond maen nhw'n cael eu talu sent yr un (Dant y Llew, dim plentyn.) Roedden nhw wrthi'r pnawn 'ma a chwynnu dros 700!

No comments: