Wednesday, August 4, 2010

americanwr enillodd!

Newydd weld mai Americanwr enillodd y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni! Does dim rhaid i mi restri ei gampwaith yma sy'n gynnwys bod yn arbenigwr ar waith Kate Roberts ac ar hanes Evan Jones heb sôn am ennill Llyfr y Flwyddyn. Nid dim ond yn Gymraeg ysgrifenedig mae o'n rhugl chwaith ond yn llafar hefyd. (Glywsoch chi'r cyfweliad gan Dewi Llwyd ar Radio Cymru?)

Feiddia i ddim ei alw'n ddysgwr ond dysgu Cymraeg fel oedolyn wnaeth o wedi'r cwbl, ac i'r eithaf. Er na cheith pawb ddisgwyl cyrraedd y lle cyn uched, mae hyn yn ysbrydoliaeth i bob dysgwr.

Llongyfarchiadau mawr i Dr. Jerry Hunter!

No comments: