Friday, August 6, 2010

glaw o'r diwedd!


Cawson ni law am y tro cyntaf ers wythnosau. Dim ond rhyw hanner awr parodd o, ond roedd o'n fendith i'r tir a'r anifeiliaid sychedig. Neidiais i a gweiddi mewn llawenydd ynghyd รข'r plant pan welais i'r glaw yn dechrau gwlychu popeth. A dyma dynnu llun yn awchus.

No comments: