Saturday, August 7, 2010

fy mhobol i

Llyfr amserol dw i newydd ddarllen; hunan cofiant T.Llew Jones ydy hwn. Y fo enillodd y Gadair yn Eisteddfod Glyn Ebwy yn 1958.

Roedd bron i Tudur Hallam golli ei sedd yn y Pafiliwn ar gyfer seremoni'r Cadeirio ddoe, ond roedd bron i Fardd y Gadair yng Nglyn Ebwy hanner can mlynedd yn ôl fethu cael llety! Adroddodd T.Llew hanesynnau difyr o gwmpas y ddwy Eisteddfod Genedlaethol roedd o wedi ennill y Gadair ynddyn nhw yn olynol.

Ces i gip ar ei blentyndod, ei brofiad yn y fyddin ac fel athro ysgolion cynradd hefyd. Fel mae'r teitl yn awgrymu, fodd bynnag, am ei bobl o, sef ei deulu a'i ffrindiau gan gynnwys Waldo Williams (ac un gelyn y bobl) roedd o'n sgrifennu mwy nag amdano fo ei hun.

Hoffwn i fod wedi cael gwybod ei brofiad fel awdur hefyd, a dweud y gwir, ond am ryw reswm neu'i gilydd, chyffwrdd o ddim â'r pwnc bron. Eto i gyd, mwynheais i'r llyfr yn fawr fel ffan fawr o T.Llew.

No comments: