Wednesday, August 25, 2010

gwales.comCyrhaeddodd fy archeb gan gwmni Gwales.com mewn cyflwr ardderchog ddoe. Maen nhw'n pacio pecynnau'n gadarn bob tro (fel mae Neil yn gwybod!) Gwnaethon nhw waith arbennig o dda yn pacio'r map; cymerodd gryn dipyn o amser yn ei agor hyd yn oed! Gyrrais i neges sydyn atyn nhw'n diolch am eu gwaith clodwiw neithiwr a chael ateb cwrtais y bore 'ma.

Gyda llaw, roeddwn i eisiau prynu map panoramig o ogledd Eryri fel un welais i uwchben y lle tân gwely a brecwast yn Llanberis. Mae o allan o argraff bellach ond ces i hyd i un debyg gan gwmni Gwales. A dyma ei roi ar y wal wrth y map o Gymru'n llawen.

1 comment:

Chicago Tafia said...

Hi, how can I get in contact with you?

ITV is looking for a Welsh speaker in Oklahoma to interview, possibly this week.

Get in touch with me at WelshChicago (at) gmail (dot) com

Cheers

Dave