Friday, August 6, 2010

seremoniau'r eisteddfod

Braf clywed bod enillydd y Gadair eleni. Roedd yn siom fawr y llynedd pan glywon ni yn y Pafiliwn fod neb yn deilwng y Gadair hardd.

Dw i wrth fy modd gyda seremoniau'r Eisteddfod. Mae'n glyfar iawn defnyddio ffigenwau, a does neb (wel bron) yn gwybod pwy ydy'r enillydd nes iddo neu iddi sefyll ar ei draed neu ar ei thraed ymysg y gynulleiddfa enfawr disgwyliedig - yr osgordd, y fantell borffor, y gymeradwyaeth, y cleddyf ac yn y blaen.... Mae'r Cymry'n gwybod sut i anrhydeddu rhywun sy'n deilwng.

No comments: