Friday, August 13, 2010

y llais

"Dw i'n nabod ei llais," roeddwn i'n meddwl tra oeddwn i'n gwrando ar raglen Nia'r bore 'ma. Roeddwn i'n credu'n siŵr mod i wedi clywed Marged Elsi rhywle, nid dim ond unwaith ond sawl tro. Mae gynni hi acen (ddymunol) a ffordd arbennig i siarad. Dydy cofio pethau felly ddim yn dod yn hawdd yn ddiweddar, rhaid cyfaddef!

Yna, canodd y gloch! Hi oedd yn siarad gyda Hywel Gwynfryn ar Radio Cymru flynyddoedd yn ôl! Roeddwn i'n gwrando ar y cyfweliad droeon fel gwaith gwrando Cwrs Meistroli'r llynedd.

Fe wna i wrando ar y rhaglen eto i gael mwynhau'r sgwrs; ches i ddim y tro diwethaf achos mod i'n trio cofio'n galed pwy oedd hi!

No comments: