Thursday, August 12, 2010

gwylanod


Ches i ddim fy nwyn fy mwyd yn ffodus ond gweld y byrddau tu allan wedi'u baeddu gan wylanod. Y Bachgen Du oedd y dafarn yng Nghaernarfon ces i ginio blasus o gawl a sgon. Roedd yn braf bwyta fy mwyd yn yr awyr iach. Doeddwn i ddim yn gwybod bod gwylanod yn achosi cymaint o broblem yna. Gobeithio bydd hebogau a thylluan yn llwyddo i gael gwared arnyn nhw.

Rhaid i mi gyfaddef mod i wedi bwydo aderyn dof o dan fy mwrdd! (Dim gwylan oedd o ond colomen ddel.)

2 comments:

neil wyn said...

Dani wedi cael pryd o fwyd o flaen y Bachgen Du hefyd, a dwi'n cofio lot o wylanod yn ein gwylio!

Emma Reese said...

Dw i ddim yn rhy hoff ohonyn nhw, a dweud y gwir.