Monday, August 30, 2010

tai chi eto

Dw i newydd glywed Gwenan Evans yn sgwrsio gyda Nia ar Radio Cymru. Hyfforddwraig Tai Chi ydy hi. Roedd hi'n sôn am elfennau Tai Chi ynghyd sut mae o'n helpu pobl ymlacio a chysgu'n well.

Rhaid cyfaddef mod i wedi cwtogi rhai symudiadau, ac wedi anghofio ei wneud o'n gyfan gwbl weithiau wedi i'r dosbarth gael ei ganslo. Ond mae ei chlywed hi heddiw wedi fy atgoffa pa mor bwysig ydy gwneud pob symudiad yn drylwyr. Byddwn i am fynd i ddosbarth os oes yna un ar gael fodd bynnag.

No comments: