Wednesday, October 1, 2014

cyflwyno cymru 2

Dw i ddim yn gwybod ydy enillwyr yr ysgoloriaeth eraill wedi dysgu Cymraeg yn Abertawe ond dw i braidd yn sicr nad oes neb yn ei dysgu cyn iddyn nhw fynd. Mae fy merch eisiau mynd i'r dosbarth Cymraeg cymunedol yn Abertawe oherwydd mai ond dau gwrs mae hi'n cael eu dewis yn y brifysgol. (Dw i'n eithaf balch ohoni hi!) Bydd hi a'i ffrind yn gadael mis Ionawr.

No comments: