Thursday, October 9, 2014

y murlun - 3

Mae fy merch hynaf wrthi'n creu'r murlun bob dydd. Ddoe roedd hi'n gweithio drwy'r dydd a than yn hwyr. Roedd hi ar ei ben ei hun y rhan fwyaf o'r amser. Mae'n cymryd amser hir oherwydd bydd rhaid mynd i lawr oddi ar yr ysgol yn aml a cherdded i'r ochr arall er mwyn gweld sut mae'r llun. Daeth ffrindiau i'w helpu gyda'r hwyr. (Daethon nhw รข pizza hefyd.) Mae hi'n gobeithio cael mwy o help yr wythnos nesaf. Rhaid iddi orffen popeth cyn y 18fed.

No comments: