Thursday, October 2, 2014

diwrnod newid gwisgoedd

Diwrnod Newid Gwisgoedd oedd hi ddoe yn Japan. (Diolch i Daniela am fy atgoffa i.) Y cyntaf o fis Mehefin ydy'r diwrnod arall. Ar y ddau ddiwrnod hyn mae pawb i fod i newid ei unffurf gaeafol i hafaidd a vice versa. Does dim rhwymyn cyfreithiol wrth gwrs, ond fel popeth arall yn Japan na feiddiai neb herio'r traddodiad. Wrth gwrs nad ydy'r tywydd yn ufudd i'r calendr, ac felly'r gweithwyr a'r myfyrwyr sydd yn dioddef o wres fel arfer yn ystod y diwrnodau poeth; dw i'n cofio fy nyddiau ysgol amser maith yn ôl; roeddwn i'n arfer dioddef mewn unffurf gaeafol ddiwedd mis Mai tra oedd yr athrawon yn edrych yn braf mewn dillad hafaidd!

No comments: