Friday, October 17, 2014

graffiti

Maen nhw ym mhob man, sef rhai pobl sydd yn mwynhau difetha gwaith caled y lleill. Jerrod, artist dawnus arall sydd yn creu murlun yn Oklahoma City a gafodd "ymweliad" gan droseddwr graffiti. Gallai hyn yn digwydd i'r murluniau eraill i gyd. Rhaid cosbi'r troseddwyr fel hyn yn llym; dylen nhw gael eu dedfrydu i ddileu graffiti am oes.

No comments: