Saturday, October 18, 2014

y murlun - 6

Diolch i ddau blismon o Norman ac Oklahoma City a gwraig un o'r ddau sydd wedi helpu fy merch (yn eu hamser rhydd wrth gwrs,) roedd hi'n medru paentio mwy ddoe. Gorffennodd hi'r rhan is ond y broblem ydy bod hi'n gorfod rhannu'r teclyn codi efo'r artistiaid eraill er mwyn paentio'r rhannau uwch. (Roedd y sgaffaldiau'n rhy sigledig.) Heno cynhelir y seremoni agoriadol; rhaid gorffen cyn hynny.

No comments: