Friday, October 31, 2014

y pecyn aelodau

Ymunodd fy mab ifancaf â Chefnogwyr Tîm Pêl-droed Chelsea yn swyddogol eleni. (Ei frawd a dalodd y ffi fel anrheg.) Dechreuodd dderbyn y cylchgrawn misol ond roedd yn hir derbyn y pecyn aelodau addawedig. Yn ddiweddar roedd fy mab yn mynd at y blwch post bob prynhawn i weld ydy'r pecyn wedi cyrraedd. Ddoe, o'r diwedd, daeth y pecyn. Mae o'n cynnwys bag ysgafn, het, clustffonau, DVD a siart i gadw canlyniadau'r gemau - popeth efo logo Chelsea. 

No comments: