Monday, October 6, 2014

y murlun - 2

Rhaid fy merch fynd i Oklahoma City o Norman er mwyn creu'r murlun a gyda'r hwyr hefyd oherwydd bod rhaid defnyddio peiriant i daflunio'r braslun ar y wal. Mae'n ceisio dod hyd i fodd i baentio'r rhan uwch. Y broblem fawr ydy bod yna ormod o bobl sydd yn dod ati a gofyn cwestiynau tra mae hi wrthi. Fe wnaeth hi baratoi cardiau efo'r wybodaeth gyffredinol heddiw drostyn nhw.

No comments: