Saturday, October 4, 2014

cynfas enfawr


"Tua 30 troedfedd o uchder a chyn hired â Smaug," meddai fy merch hynaf. Ar y wal honno mae hi'n mynd i greu murlun ac mae hi'n dechrau heddiw. Dydy hi ddim yn medru dod hyd i gynorthwyydd hyd yma oherwydd bod yr artistiaid eraill mae hi'n eu nabod wrthi'n gwneud yr un peth. Dim ond ei gŵr sydd yn ei helpu ar hyn o bryd. Gobeithio y bydd hi'n cael mwy o help nes ymlaen.

No comments: