Sunday, October 5, 2014

y murlun

Ces i sioc gweld Face Book heddiw. Mae fy merch wedi wrthi'n paentio'r murlun yn barod ac roedd hi'n gweithio ynghyd â'i gŵr tan 1 o'r gloch y bore 'ma. Rŵan mae hi eisiau rhywun sydd yn medru siarad efo'r cannoedd o bobl sydd yn dod a gofyn cwestiynau!

No comments: