Monday, March 11, 2019

arogl te

Dyma'r post nesa blog fy merch. Dw i'n medru clywed arogl hyfryd y te sydd yn cael ei rostio yn y siop! Mae fy merch newydd ddechrau dysgu sut i baratoi'r melysion yn y gegin. Does dim rhaid iddi goginio, ond rhaid iddi osod popeth yn y llestri'n drefnus a del yn ôl y dull penodol. Dylai hi ddysgu'n gyflym hefyd oherwydd y bydd nifer o'r staff yn gadael y siop yn fuan.

No comments: