Tuesday, March 26, 2019

cerdded yn y dref

Wedi cael ymweliad gan fy nau ŵyr dros y penwythnos, roedd angen triniaeth geiropracteg arna i! Fe wnaeth Dr. Chris bopeth i fy nhrwsio'r bore 'ma. Gan fod y diwrnod mor braf, penderfynais gerdded yn y dref wedyn. Does dim llawer i'w weld yn y dref fach, ond mwynheais fynd o gwmpas. Dyma furlun a baentiwyd gan ddosbarth celf y brifysgol fwy na deg mlynedd yn ôl. Mae o mewn cyflwr da. 

No comments: