Monday, March 18, 2019

distawrwydd byddarol

Wrth gwrs mai erchyll oedd beth ddigwyddodd yn Seland Newydd yn ddiweddar. Y peth rhyfedd, fodd bynnag, ydy bod y prif gyfryngau'n anwybyddu'r cyflafanau mwy erchyll yn erbyn y Cristnogion sydd yn digwydd bob amser drwy'r byd. Yn ddiweddar, dim ond mewn tair wythnos, er enghraifft, llofruddiodd Jihadyddion Fulani 120 o Gristnogion yn Nigeria wrth losgi 140 o dai. Dim ond blaen y mynydd iâ ydy hyn. Eto i gyd, mae distawrwydd y prif gyfryngau'n fyddarol tu hwnt. Pam? Darllenwch yr erthygl yma. Dw i'n cytuno â fo'n llwyr.

No comments: