Friday, March 29, 2019

tvp

Dw i newydd ddarganfod TVP, sef gronynnau sych o ffa soi. Ar ôl gwasgir olew allan o ffa soi, hwn sydd yn aros, ac mae o'n llawn o brotein a fitaminau. Mae nifer o ffyrdd i'w ddefnyddio, ond dw i wedi meddwl modd newydd, hynny ydy ychwanegu TVP at geirch i wneud fy uwd. Doedd gen i ddim syniad sut blas a fydd ganddo. Ces i fy synnu i flasu tipyn o kinako (powdr ffa soi Japaneaidd.) Mae'n hynod o dda! 

No comments: