Saturday, March 16, 2019

y logiau olaf

Mae braidd yn oer; efallai mai hwn ydy'r oerfel olaf cyn y gwanwyn. Dan ni'n llosgi'r logiau olaf. Roedd gynnon ni lawer mwy nag arfer y gaeaf yma, ond maen nhw i gyd wedi mynd ar wahân i'r rhai dylai bara am ddiwrnod arall. Mae'n bob amser tipyn yn drist pan fydda i'n gweld ein stôf logiau ni'n oeri ar ddiwedd y tymor. Tan y tro nesaf felly. 

No comments: