Saturday, March 30, 2019

torri fy ngwallt

Cas gen i gael torri fy ngwallt mewn siop. Fydda i byth yn cael steil dw i'n ei hoffi, ac eto rhaid talu gan gynnwys cildwrn. Dw i'n casáu’r holl brofiad annifyr beth bynnag. Yr unig steilydd gwallt dw i'n ei hoffi ydy fy merch yn Japan, ond dydy hi ddim ar gael. Dyna pam mod i'n torri fy ngwallt wrth fy hun. Dw i'n methu'n aml ond mae'n llawer gwell na mynd at steilydd. Roeddwn i wrthi'r bore 'ma. Trodd fy ngwallt yn rhy fyr a dweud y gwir, a gadawodd glwmp o wallt ofnadwy o lanast ar y llawr. Ond, dim ots. Mae fy mhen yn teimlo'n ysgafn ac yn barod am y gwanwyn.

No comments: