Tuesday, July 30, 2019

bloomington

Cafodd fy merch hynaf hoe fach, a mynd i Bloomington sydd yn ddim yn rhy bell o'r lle mae hi'n aros i baentio murlun. Roedden ni'n treulio pum mlynedd yn Bloomington cyn symud i Oklahoma 20 mlynedd yn ôl. Y dref annwyl i mi a'r teulu ydy hi. Ymwelodd y ferch â Phrifysgol Indiana lle oedd ei thad yn ceisio ennill gradd raddedig arall. Yna aeth at y tŷ roedden ni'n byw ynddo. Syndod mawr i mi weld ei fod o a'r gymdogaeth heb newid llawer.

No comments: