Monday, July 8, 2019

i sderot

Mae fy merch hynaf ynghyd â dau artist arall yn gadael am Israel eto heddiw, er mwyn paentio murluniau ar y llochesau bom yno. I Sderot ger Gaza byddan nhw'n mynd y tro hwn lle mae rocedi Hamas yn disgyn yn aml iawn. A dweud y gwir, mae yna gymaint o weddillion y rocedi fel dechreuodd un artist eu troi yn bethau hardd. Cewch chi weld un ohonyn nhw yn y llun ar y dde - Tlws Crog Sderot. Mae'r garreg fach yn dangos lle mae'r dref.

No comments: