Saturday, July 20, 2019

cinio sydyn

Dw i byth yn prynu gwacamole parod yn ddiweddar ond prynu gwnes i ddoe, wedi gwneud yn siŵr bod y cynhwysion yn dderbyniol, oherwydd bod yr afocado ffres yn rhy ddrud. Dyma baratoi cinio sydyn felly - hwmws, wy wedi'i ffrio, gwacamole ar grempog sawrus heb glwtyn. Blasus!

No comments: