Tuesday, July 9, 2019

etifeddu beibl

Cyrhaeddodd becyn oddi wrth frawd y gŵr. Gyrrodd bentwr o hen luniau ei rieni wrth drefnu eu heiddo. Yn eu mysg, roedd Feibl ei dad - Fersiwn ESV. Roeddwn i eisiau'r fersiwn hwn ers dechrau gwrando ar y Gweinidog LeBoutillier. (Mae'r llythrennau'n ddigon mawr i fy llygaid.) Penderfynais ar yr unwaith y bydda i'w eisiau. Ac felly y bydd. Bydda i'n ei drysori gweddill fy oes.

No comments: