Thursday, July 25, 2019

côr yn canu

Dw i heb glywed cymaint o cicada o'r blaen ers i mi symud o Japan. Pan oeddwn i'n blentyn, roeddwn i'n byw yn eu mysg bron yn yr haf oherwydd bod yna nifer o berllannau gellyg ym mhob man yn yr ardal. Roedd yr awyr poeth yn cael ei lenwi gan eu sŵn. Eleni, dw i'n meddwl bod yna fwy ohonyn nhw lle dw i'n byw yn Oklahoma. Mae "côr" yn canu'n braf yn y coed yn yr iard.

No comments: